Zasady

Poniższe zasady są ważne na wszystkich Universach OGame.pl

Jeśli masz wątpliwości co do punktów wymienionych poniżej lub zostałeś zablokowany, proszę skontaktować się z Twoimi Operatorami Gry poprzez IRC lub poprzez nasz system support

Proszę pamiętać, że z powodu prywatności zażalenia i zapytania dotyczące poszczególnych kont będą ujawniane tylko osobom, które bezpośrednio odpowiadają za konto (są właścicielami stałego adresu e-mail na koncie).

Jeśli masz szczegółowe pytania lub niejasności, możesz zapoznać się z: FAQ: Zasady Gry i sytuacje sporne oraz całym działem FAQ

1. Konta

Właścicielem konta gry jest właściciel konta lobby, do którego jest ono przypisane.
Na jednym koncie może grać wyłącznie jego właściciel. Jedyny wyjątek stanowi tzw. zasiadanie konta.
Konta gry mogą być przekazywane innym użytkownikom jedynie za pomocą funkcji "Przekazanie konta" w koncie lobby.
Nie można przekazywać kont lobby.

2. Multikonta

Każdy gracz może logować się tylko na jedno konto w danym uniwersum.
W sytuacji, gdy gracze okazjonalnie, z reguły lub zawsze korzystają ze wspólnego dostępu do internetu np. w szkołach, na uniwersytetach lub w kafejkach internetowych, w tym przypadku należy zgłosić to Operatorowi Gry jeszcze przed rozpoczęciem gry na https://ogame.support.gameforge.com.

3. Zasiadanie konta

"Zasiadanie konta" oznacza powierzenie graczowi zarządzanie swoim kontem.
Zasiadanie konta jest możliwe na maks. 48 godzin.
Zasiadanie konta jest dozwolone jedynie za pomocą tzw. "kodów zasiadania", które można uzyskać w lobby. Podczas zasiadania niedozwolone są żadne działania bitewne z innymi graczami.
Danych lobby nie można przekazywać innym graczom. Naruszenie tych zasad może skutkować permanentnym zablokowaniem konta lobby wskutek współdzielenia konta.

4. Bash

Zabronione jest atakowanie planety lub księżyca więcej niż 6 razy w ciągu 24 godzin. To dotyczy również misji mających na celu zniszczenie księżyca. Ataki za pomocą sond szpiegowskich lub rakiet międzyplanetarnych nie podlegają regulaminowi bashingu. Wyjątek stanowią Universa, które umożliwiają aktywne plądrowanie sondami szpiegowskimi.
Bashing jest dozwolony tylko w przypadku, gdy sojusz gracza jest w stanie wojny z innym sojuszem. Wypowiedzenie wojny musi nastąpić na forum gry OGame w odpowiednim dziale i przy uwzględnieniu regulaminu forum.
Naruszenie zasad bashingu będzie rozpatrywane jedynie na podstawie zgłoszenia w naszym Systemie Support.

5. Push

Wszystkim kontom zabrania się czerpania korzyści z zasobów graczy z mniejszą liczbą punktów. Push określa m.in. dostarczanie surowców od gracza z mniejszą liczbą punktów do gracz z ich wyższą liczbą bez konkretnego świadczenia wzajemnego.
Niesprawiedliwą korzyścią jest m.in.:
- ustawienie walki między kontami, w celu uzyskania korzyści przez konto z wyższą liczbą punktów,
- handel z manipulacją przelicznikami wymiany surowców w celu uzyskania korzyści przez konto z wyższą liczbą punktów.
Wszystkie akcje handlowe, wsparcia w recyklingu i podziały ACS muszą zostać ukończone w przeciągu 72 godzin.
W wyjątkowych sytuacjach (podział ataku związku, zdobyczy czy pomoc recyklerów itp.), musi być poinformowany Operator Gry poprzez system zgłoszeń na stronie http://support.pl.ogame.gameforge.com/).

6. Bugusing/ Skrypty

Celowe wykorzystywanie błędów w grze jak również ich nie zgłaszanie jest surowo zabronione.
Używanie programów jako interfejs pomiędzy graczem a grą jest niedozwolone. Zakazane są również każde inne formy automatycznie generowania informacji w celu uzyskania niedozwolonych korzyści przez grupę graczy. Lista wyjątków jest umieszczona na Oficjalnym Forum gry.

7. Groźby odnoszące się do życia

Sugerowanie odnalezienia i zastraszenia innych graczy, członków zespołu, pracowników Gameforge lub innych osób, które mogą być w jakikolwiek sposób związane z każdą usługą gry jest surowo zabronione.

8. Zniewagi i spam

Zabronione są wszelkie formy zniewag oraz spam.

9. Język

Wydawca gry zastrzega sobie prawo do usunięcia graczy, którzy nie potrafią posługiwać się językiem polskim (np. w grze, na forum oraz na IRC). Inne dozwolone języki będą podane na Oficjalnym Forum gry.

10. Niedostosowanie się do wymienionych reguł

W zależności od złamanej reguły gracz może zostać ukarany ostrzeżeniem, czasową blokadą lub całkowitym usunięciem z gry.
Obsługa Gry decyduje o rodzaju oraz czasie trwania kary jak również można się do niej odwołać w przypadku blokady konta.

11. OWU

Zasady są uzupełnieniem OWU i muszą być również przestrzegane.

12. Wyjątki

Community Management gry zastrzega sobie w każdej chwili możliwość odstępstwa od niniejszych zasad. Zasady gry mogą być zmienione lub zniesione np. podczas trwania eventu. O zmianach zostaną poinformowane grupy graczy, których te zmiany dotyczą.

13. Support

W razie problemów związanych z grą możesz skontaktować się z naszym supportem.
Najlepiej uczyń to niezwłocznie po wystąpieniu danego problemu, abyśmy mogli Ci od razu pomóc. Support może pomóc Ci jedynie przy problemach, które wystąpiły w przeciągu ostatnich 3 miesięcy.