Zasady

Poniższe zasady są ważne na wszystkich Universach OGame.pl

Jeśli masz wątpliwości co do punktów wymienionych poniżej lub zostałeś zablokowany, proszę skontaktować się z Twoimi Operatorami Gry poprzez IRC lub poprzez nasz system support

Proszę pamiętać, że z powodu prywatności zażalenia i zapytania dotyczące poszczególnych kont będą ujawniane tylko osobom, które bezpośrednio odpowiadają za konto (są właścicielami stałego adresu e-mail na koncie).

Jeśli masz szczegółowe pytania lub niejasności, możesz zapoznać się z: FAQ: Zasady Gry i sytuacje sporne oraz całym działem FAQ

1. Konta

Użytkownikiem konta jest osoba, której adres e-mail jest adresem stałym na koncie.
Na koncie może grać tylko jedna osoba. Wyjątek stanowi tak zwane zasiadanie konta.
Zamiana kont w obrębie jednego uniwersum musi nastąpić z udziałem Operatora Gry poprzez zgłoszenie na stronie https://ogame.support.gameforge.com
Ponowne przekazanie konta może nastąpić dopiero po upływie 15 dni. Zgodnie z wymogiem OWK nowy użytkownik powinien zmienić adres e-mail w ciągu 12 godzin od czasu przejęcia konta.

2. Multikonta

Każdy gracz może logować się tylko na jedno konto w danym uniwersum.
W sytuacji, gdy gracze okazjonalnie, z reguły lub zawsze korzystają ze wspólnego dostępu do internetu np. w szkołach, na uniwersytetach lub w kafejkach internetowych, w tym przypadku należy zgłosić to Operatorowi Gry jeszcze przed rozpoczęciem gry na https://ogame.support.gameforge.com.

3. Zasiadanie konta

Zasiadanie konta oznacza przekazanie konta innemu graczowi, aby go pilnował.
W takich przypadkach musi zostać poinformowany Operator Gry jeszcze przed rozpoczęciem zasiadania przez stronę https://ogame.support.gameforge.com
Konto może być zasiadane przez maksymalnie 48 godziny.
Okres zasiedzenia zostanie uznany za zakończony po zalogowaniu się właściciela konta.
Zasiadanie konta jest dozwolone, jeśli nie było ono zasiadane w ciągu ostatnich 7 dni i właściciel konta zalogował się na nie po ostatnim zasiadaniu.

4. Bash

Zabronione jest atakowanie planety lub księżyca więcej niż 6 razy w ciągu 24 godzin. To dotyczy również misji mających na celu zniszczenie księżyca. Ataki za pomocą sond szpiegowskich lub rakiet międzyplanetarnych nie podlegają regulaminowi bashingu.
W niektórych uniwersach regulamin bashingu może się różnić lub nawet nie obowiązywać. Na przykład w uniwersach, w których aktywowano plądrowanie sondami szpiegowskimi, regulaminowi bashingu podlegają także ataki za pomocą sond szpiegowskich.
Bashing jest dozwolony tylko w przypadku, gdy sojusz gracza jest w stanie wojny z innym sojuszem. Wypowiedzenia wojny musi nastąpić w odpowiednim dziale forum i spełniać wymogi regulaminu.

5. Push

Jest zabronione by silniejsze konto otrzymywało korzyści surowcowe od konta słabszego. Push to między innymi transport surowców przez gracza słabszego do silniejszego gracza z większą liczbą punktów bez uzyskania widocznych korzyści dla niego.
Handel musi zostać zakończony w ciągu 72 godz.
W wyjątkowych sytuacjach (np. podział ataku związku, zdobyczy czy pomoc recyklerów...), musi być poinformowany Operator Gry poprzez system zgłoszeń na stronie https://ogame.support.gameforge.com

6. Bugusing/ Skrypty

Celowe wykorzystywanie błędów w grze jak również ich nie zgłaszanie jest surowo zabronione.
Używanie programów jako interfejs pomiędzy graczem a grą jest niedozwolone. Zakazane są również każde inne formy automatycznie generowania informacji w celu uzyskania niedozwolonych korzyści przez grupę graczy. Lista wyjątków jest umieszczona na Oficjalnym Forum gry.

7. Groźby odnoszące się do życia

Sugerowanie odnalezienia i zastraszenia innych graczy, członków zespołu, pracowników Gameforge lub innych osób, które mogą być w jakikolwiek sposób związane z każdą usługą gry jest surowo zabronione.

8. Zniewagi i spam

Zabronione są wszelkie formy zniewag oraz spam.

9. Język

Wydawca gry zastrzega sobie prawo do usunięcia graczy, którzy nie potrafią posługiwać się językiem polskim (np. w grze, na forum oraz na IRC). Inne dozwolone języki będą podane na Oficjalnym Forum gry.

10. Niedostosowanie się do wymienionych reguł

W zależności od złamanej reguły gracz może zostać ukarany ostrzeżeniem, czasową blokadą lub całkowitym usunięciem z gry.
Obsługa Gry decyduje o rodzaju oraz czasie trwania kary jak również można się do niej odwołać w przypadku blokady konta.

11. OWU

Zasady są uzupełnieniem OWU i muszą być również przestrzegane.

12. Wyjątki

Community Management gry zastrzega sobie w każdej chwili możliwość odstępstwa od niniejszych zasad. Zasady gry mogą być zmienione lub zniesione np. podczas trwania eventu. O zmianach zostaną poinformowane grupy graczy, których te zmiany dotyczą.

13. Support

W razie problemów związanych z grą możesz skontaktować się z naszym supportem.
Najlepiej uczyń to niezwłocznie po wystąpieniu danego problemu, abyśmy mogli Ci od razu pomóc. Support może pomóc Ci jedynie przy problemach, które wystąpiły w przeciągu ostatnich 3 miesięcy.